Fujitsu fi-6130 Scanner driver download miễn phí (ver. 9.­21.­227)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí Fujitsu fi-6130 Scanner driver cho Máy scan.

Scanner (ver. 9.­21.­227) phát hành 1970.01.01.

File được download 1687 lần và được xem 22409 lần.

Loại Máy scan
Hãng Fujitsu
Thiết bị fi-6130
Hệ điều hành Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit
Phiên bản 9.­21.­227
Kích thước file 55.97 Mb
Phát hành 1970.01.01
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm Fujitsu fi-6130 Scanner driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Scanner Drivers for Windows 2000/­2003x32/­2003x64/­XPx32/­XPx64/­Vista x32/­Vista x64

Driver Máy scan Fujitsu fi-6130 phổ biến:

Driver Fujitsu Máy scan phổ biến: